www.997xpj,com
您现在的位置:首页 >> 钎杆 >> 掘进钎杆 >> 掘进钎杆
产品详情
  • 产品名称: 掘进钎杆
  • 上架时间: 2010-11-25
  • 浏览次数: 363

  

钎具简图

直径D

对边S

mm

螺纹

L

型号

D1

D2

接杆钎杆

32

32R×12.7

32R×12.7

800

900

1000

1100

1200

JD32-

32R×12.7/32R×12.7-L

接杆钎杆

38

38R×12.7

38R×12.7

1830

2435

3050

3660

JD38-

38R×12.7/38R×12.7-L

38T

×15.63

38T

×15.63

JD38-38T×15.63

/38T×15.63-L

接杆钎杆

45

38R×12.7

38R×12.7

3050

3660

JD45-

38R×12.7/38R×12.7-L

45T

×18.47

45T

×18.47

JD45-45T×18.47

/45T×18.47-L

接杆钎杆

51

51T

×20.32

51T

×20.32

3050

3660

JD51-51T×20.32

/51T×20.32-L

接杆钎杆

22

25R×12.7

25R×12.7

1000

1100

1800

2200

JB22-

25R×12.7/25R×12.7-L

接杆钎杆

25

25R×12.7

25R×12.7

1000

1100

1800

2200

2480

JB25-

25R×12.7/25R×12.7-L

28R×12.7

25R×12.7

JB25-

28R×12.7/25R×12.7-L

32R×12.7

25R×12.7

JB25-

32R×12.7/25R×12.7-L

接杆钎杆

28

32R×12.7

25R×12.7

2480

3050

JB28-

32R×12.7/25R×12.7-L

32R×12.7

28R×12.7

JB28-

32R×12.7/28R×12.7-L

 

注:根据顾客要求,本公司可供其他不同直径规格的接杆钎杆,螺纹连接尺寸、长度均可根据顾客的特定要求重新设计制作。
长江工具,金龙牌钎具,凿岩钎具,球齿钻头,球齿钎头,凿岩台车钎头,柱齿钻头,高炉开口钻头,钻杆,台车钻杆,一字钎头,十字钎头,冲击器,潜孔钻头,潜孔钻杆,采矿钻头,矿山钻杆,B22钎杆,螺杆、快接接杆,连接套,钎尾,采石钻头,开山钻头,液压台车钎杆,整体钎,锥钎,风钻杆,扩孔钻具,扩孔钻头,低风压冲击器,低风压钻头,高风压冲击器,高风压钻头,螺纹球齿钎头,锥孔球齿钎头